Från Kapstaden till Kairo

Hela denna danska familj, Nina och Hjalte med barnen Emil och Ida, flyger till Maseru i Lesotho. Med en Honda Dominator och två Honda NX 250 åker dom 2400 mil genom Afrika mellan Kapstaden och Kairo. Dom medför videokameror, datorer och mobiler och har motorcyklarna försedda med laddningsaggregat för alla batterierna. I övrigt mycket lätt utrustning, totalt 100kg för alla 4. Dessutom ett flertal jeepdunkar monterade på störtbågar.

Dom åker från Kapstaden norrut utefter Afrikas västra sida genom Namibia, Angola till Kinshasa i Zaire. Flyg till Goma, sedan norrut utefter östra sidan genom Uganda, Kenya, Etiopien, Eritrea, Sudan och Egypten till Kairo. Länderna är redan då överbefolkade med flykting-läger och skövlade skogar. Av giraffer, elefanter och lejon återstår bara spillror i reservat och torkan minskar boskapen.

En av orsakerna till missförhållandena är att västvärlden har försett maktgalna infödda ledare med vapen. Sedan har miljarder i bistånd gjort dom rika ännu rikare och dom fattiga ännu fattigare. Inga som helst krav ställs på ledarna för att förbättra situationen. Resan går bra tills Nina i Sudan får ett armbrott som gör att sista biten får ske med tåg. Stor jämlikhet råder i denna familj, t.ex skriver Nina och Hjalte vartannat kapitel.
Boken skriven på svenska omfattar 254 sidor.

BookAuthor
Nina Rasmussen & Hjalte Tin
PublisherName
Anamma Böcker AB Göteborg
PublishedYear
1995
BookLanguage
Svenska
NumberOfPages
254
ISBN
91-87894-27-0