På cykel genom fyra decennier

Författarinnan som jobbat som lärare i Källsjö i 43 år har varje år sedan 1926 varit ute på cykelresor på sommarferierna. Hennes första cykel rullade 7000 mil under 17 år och på den besökte hon Norge, Danmark, Finland, Tyskland, England, Frankrike, Schweiz, Holland, Belgien, Österrike, Italien, Tjeckoslovakien, Ungern och Polen.

Men de flesta resorna gick inom Sveriges gränser och här har hon funnit dom trevligaste människorna i Jämtland-Härjedalen samt på Öland-Gotland.

Denna bok innehåller fyra reseberättelser, en för varje tioårsperiod.
Författarinnans goda observationsförmåga och humoristiska framställningssätt gör boken till ett rent nöje att läsa.
Den omfattar 47 sidor.

BookAuthor
Ada Olsson
PublisherName
Hallands Nyheter AB
PublishedYear
1971
NumberOfPages
47