50 somrar på cykel

Författarinnan har tidigare skrivit en bok (1971) som innehöll 4 reseberättelser. I denna senare bok återfinns samma reseberättelser, samt dessutom berättelser från mellanliggande år, tillsammans 50 år. Av resorna har 6 gått ner på kontinenten, medan de övriga gått inom Sverige och Skandinavien.

Författarinnan har för vana att göra anteckningar för varje resdag och har anteckningarna sparade och har härigenom ordning och reda och ett behövligt stöd för minnet.

De flesta åren verkar hon under sommaren ha hunnit ca 250 mil och hon redovisar aktuella händelser och originella iakttagelser från resorna. Ett populärt resmål var Jämtland-Härjedalens fjällvärld och hon blev en lika regelbunden norrlandsresenär som flyttfåglarna. Men många år hann hon dessutom att besöka Öland-Gotland och blev en riktig orkidé-expert.

Dessutom redovisar hon många observationer av ovanliga fåglar som hon fått se. Boken omfattar 166 sidor.

BookAuthor
Ada Olsson
PublisherName
Hallands Nyheter AB
PublishedYear
1975
NumberOfPages
166