Vägar och vildar.

Tillsammans med sin fästmö tar denne 24-årige författare båt till Australien för att skriva berättelser för svensk veckopress. Väl framme köper dom en begagnad BSA 600 -56 med sidovagn.

Dom startar från metropolen Melbourne och åker norrut mot Terra Australis Incognito. Detta är den norra glest befolkade delen av kontinenten. På vägen utefter kusten passerar dom Surfers Paradise, en plats där dom purtanska lämnat alla hämningar. Vid Townsville svänger dom västerut och kommer in på Burdekin Highway som går mot gruvstaden Mount Isa. Vägen blir sämre och är snart bara ett spår genom vildmarken. De städer som enligt kartan skall finnas, visar sig vara byar med hus av korrugerad plåt.

När dom kommer in på Barkley Highway är denna ännu sämre och är får dom maskinhaveri. Först efter 4 dagars väntan kommer det en bil och dom får hjälp till en telegrafstation. Här väntar dom i 4 veckor på en reservdel medans vädret växlar mellan "bloody hot" och "hell hot".

Vid guld-grävarstaden Tennant Creek svänger dom norrut på den mycket bättre Stuart Highway. Efter 500 mil når dom Darwin, båda två i gott skick medans motorcykeln är skrotfärdig.

Författaren företar sedan en flera veckor lång vandring genom ett reservat för urinvånarna men detta är en annan historia.
Boken är skriven på svenska och omfattar 187 sidor.

BookAuthor
Ragnar Hedlund
PublisherName
Bonniers
PublishedYear
1962
BookLanguage
Svenska
NumberOfPages
187