Tracking Marco Polo

Detta är en bok av den sedermera välkände författaren av Sindbads Resa och Brendans Resa. Tillsammans med Stan och Mike bildar han 1961 Marco Polo Route Project för att följa i spåren av MP:s resa till Kina som ju företogs på 1200-talet. Gruppen lyckas få sponsring med 2 st BSA Shooting Star med sidovagnar. Ingen hade erfarenhet av MC-körning och Tim hade inte ens något körkort. Från London den vanliga vägen genom Frankrike, Schweiz, Jugoslavien till Turkiet. Dom anslöt till MP:s route vid Kayser som ligger i Anatolien. Via Gorome, Sivas, Erzinjan till Tabriz.

Vid ett besök i Valley of Assassins skadar Tim foten och blir gipsad för två månader. I Teheran delar expeditionen på sig så att Stan och Mike tar motorcyklarna via Esfahan, Yazd, Kerman, Kandahar, Quetta och via Bolan Pass till Kabul.

Tim tar sig med med buss och kamelkaravan på stigar över det svårtillgängliga Bakri Pass till kuststaden Bandar Abbas. Med bussresor och flyg ansluter han till kamraterna i Kabul. Längre än hit kommer dom inte i MP:s fotspår för att det är för utlänningar förbjudna områden. Nu är båda sidovagnarna och ena motorcykeln obrukbara. Alla tre måste därför tränga ihop sig på återstående solomaskinen och åka dom flera hundra milen till Calcutta för båtfärd till England. Denna bok är på engelska och omfattar 164 sidor. 

BookAuthor
Tim Severin
PublisherName
Routledge & K.Paul London
PublishedYear
1964
BookLanguage
Engelska
NumberOfPages
164
ISBN
0-87226-012-7