Poor mans mimosa

Författaren med sin dam och bagage på en Lambretta startar från London i kallt höstregn ned till Kanalkusten. Väl i Calais var det samma kalla regn varför det fick bli tåget för hela ekipaget ned till Avignon. Här hyr dom ett litet billigt rum i småstaden Vence och börjar upptäcka omgivningarna och umgås med lokalbefolkningen.

Undan för undan förflyttar dom sig sedan mot Barcelona. Därefter över till dom Baleariska öarna (Mallorca, Minorca och Ibitza) som dom utforskar under vintertiden. Författaren är en mycket språkkunnig person och har lätt för att få kontakt med befolkningen. Hela tiden skriver han artiklar för engelska tidningar medan hans dam målar tavlor.

Boken är skriven av en litterär personlighet med ett omfattande ordförråd och detta gör det lite svårt för en person med ett magrare ordförråd att hänga med i svängarna. Detta är ingen egentlig reseskildring och Lambrettan är bara ett rent transportmedel för kortare distanser. Boken är skriven på engelska och omfattar 143 sidor.

BookAuthor
Anthony Carson
PublisherName
Metuen & Co London
PublishedYear
1962
BookLanguage
Engelska
NumberOfPages
143