High street Africa

Författaren är en 28-årig engelsman som avslutat ett 2-årigt välbetalt specialistjobb i Afrika och nu är vid god kassa. Båtbiljetten hem till England omvandlas till kontanter och en begagnad lagom stor motorcykel (Triumph Cub) inhandlas. Noggrann service och reservdelar i form av en innerslang, ett tändstift och brytarspetsar anskaffas och så startar han från Kapstaden mot Kairo.

Han åker genom Sydafrikanska Unionen, Rhodesia, Tanganyika, Kenya, Uganda, Sudan och Egypten. Genom att välja denna östra vägen åker han bara genom Brittiska besittningar utom Egypten som nyligen blivit självständigt. Han fortsatte även genom Europa till England. Som väntat var vägarna i Afrika nästan ofarbara trots att dom var markerade som huvudvägar på kartan. Ingen vägskyltning fanns och det var långt mellan tankställena. På en sträcka fanns ingen väg, bara en primitiv färja på Nilen och genom Nubiska öknen fanns bara järnväg.

Hela resan tog 4 månader och genomfördes utan större reparationer trots den ganska veka Triumphen och författarens klena mekaniska kunskaper. Författaren är en god iakttagare och berättare som framför personliga åsikter och socialt patos.
Boken är på engelska och har 212 sidor.

BookAuthor
Anthony Smith
PublisherName
George Allen and Unwin London
PublishedYear
1961
BookLanguage
Engelska
NumberOfPages
212