The long brown path

Författaren och hans dam, båda från Australien, har tillbringat tre år i Europa men nu har dom fått hemlängtan. För en båtbiljett hem som dom har råd med är det åtta månaders kö. Dom beslutar istället att lifta till Genua och på fabriken köpa billigast möjliga Vespa och sedan åka landsvägen till Colombo på Ceylon.

Besvärligt redan i Jugoslavien. Jordvägar med oxkärror och fårflockar och bensin som luktar tjära gör att det tar 21 dagar att passera detta land. I Grekland är det hala lervägar med potthål lika stora som Vespan. Billiga hotell i Turkiet smutsiga och fulla med loppor. Genom Syrien och Jordanien där Malcom får gulsot och får ligga tre veckor på ett arabsjukhus.

Den 100 mil långa sandvägen mellan Amman och Bagdad blir det busstransport med Vespan på taket. Nu är det vinter i Iran och Afghanistan varför dom istället åker till Basra och tar båt till Bombay. Båtresan företogs som 3:e klass däckspassagerare på ett pilgrimsfartyg var oerhört primitiv. Väl i Indien var vägarna något bättre men trafiken var sådan att det gick långsamt fram.

Till Colombo kom dom efter att ha färdats i nio månader. Båtbiljett till Australien kostade 150 pund men dom hade bara 70 pund kvar. Efter att ha berättat om sin äventyrliga Vespa-färd för befälet på en italienskägd emigrantbåt, destinerad till Australien, fick dom ändock följa med. Boken är skriven på engelska, 223 sidor.

BookAuthor
Malcom Oram
PublisherName
Horwitz Publications Inc Sidney
PublishedYear
1957
BookLanguage
Engelska
NumberOfPages
223