Strövtåg

Författaren transporterar sin Harley Davidson med båt till Bordeaux. Därifrån startar han en tur för att besöka det som intresserar honom mest. Alltså iväg till grottorna i Laugurie-Basse, La Mouthe, Font-de-Gaume samt Combarelles. Här finns fascinerande gamla grottmålningar, utförda på den tiden när mammutar fanns i Europa.

Därefter kör han söderut mot provinserna Navarra och Soule. Här består befolkningen till stor del av folkslaget basker vars urgamla kultur intresserar honom. Baskerna är en liten folkspillra som isolerade sig i de otillgängliga bergstrakterna i norra Spanien. Där höll de stånd mot de muslimska inkräktare som sedan följde.

Det baskiska språket som är helt olika andra språk, har troligen bevarats oförändrat från stenåldern. Författaren åker sedan in i Spanien och besöker dess fyra baskiska provinser. Här är den stränga religösa linsstilen framträdande, starkt influerad av Jesuiterna. Grundaren av detta fanatiska och militanta ordenssällskap levde i början av 1500-talet i orten Loyola och givetvis gör författaren ett besök även här.

Han besöker även den kända vallfartsorten Lourdes. På vägar som inte är mer än åsnestigar åker han till den lilla fristaten Andorra. Här finns inga världsliga myndigheter men desto fler kyrkliga. Endast en tillfartsväg leder till detta rike, men många smuggelstigar över bergen.

Åter till Bordeaux och efter 3500km sänds Harleyn med båt till Sverige. Denna bok är mycket faktaorienterad med fokus på baskerna och deras kultur. Boken omfattar 256 sidor.

BookAuthor
Maths Holmström
PublisherName
AB Adolf Johnson & C:s Förlag Stockholm
PublishedYear
1930
NumberOfPages
256