Following the Tow-Path

Denna bok från 1898 finns nu som fotokopia. Texten är bra läsbar, men dom 17 fotografierna är riktigt dåliga. Dock går det att urskilja att dom cyklar som användes då är principiellt lika dagens.

I den nordöstra delen av USA fanns det vid denna tid ganska många tåglinjer, däremot var vägnätet under all kritik. Huvudvägarna, som redan då kallades "turnpike", var mest djupa spår i sanden och cyklar fick ledas långa sträckor. Därför är det bättre att cykla på stigar som går utefter grävda vattenleder och som är avsedda för hästar som bogserar pråmar. Dessutom fanns på den tiden smala stigar anlagda av "League of American Wheelmen".

Författaren, tillsammans med en dam, tar cyklarna på tåget från Boston till Albany. Sedan cyklar dom längs Erie-kanalen och Mohawk-floden. Cyklar även genom Adirondack och över bergsmassivet McGregor. Dom kommer till Saratoga och Glens Falls. Här är det sparsamt bebyggda områden och dom köper måltider av nybyggare som dom träffar på. Utefter stigarna fanns det överflöd av hallon och björnbär, det var bara att plocka. Sträckan dom åkt är en runda och dom kommer tillbaks till Albany och tar tåget hem till Boston.

Boken ger ingen upplysning om hur lång tid resan tar och ej heller längden. Den kartskiss som finns är så dålig att den inte är till någon hjälp.

Skriven på engelska och omfattar 95 sidor.
 

BookAuthor
Erik Allan
PublisherName
Isha Books New Delhi
PublishedYear
1898
BookLanguage
Engelska
NumberOfPages
95
RepublishedYears
2013