Bakom Rysslands Järnridå

Denna rysktalande journalist har tidigare gjort flera omfattande resor österut. Men denna gång åker han motorcykel för att få en uppfattning om hur det är på landsbygden och för att lättare få kontakt med vanligt folk.

Redan i Petrograd blir han avrådd från att resa utanför stadsgränsen, på landsbygden råder laglöshet. Men han åker via Novgorod och Volotjock till Moskva. Sedan via Kursk, Charkov, Rostov så kommer han till oljestaden Grosny.

För att komma vidare till Tiflis (nuvarande Thibilisi) måste han passera genom det bergiga och vilda Kaukasus. Här i de oländiga bergstrakterna lever folk som inte kommit i kontakt med omvärlden sedan korstågens tid och det talas här 32 helt olika språk.

Trots starka ryska militärstyrkor förekommer dagligen överfall på resande, men författaren lyckas med viss tur komma oskadd fram till Tiflis. Här råkar han emellertid ut för en livsfarlig sjukdom, amöbadysenteri, och är nära döden.

När han efter några veckor kommit på benen, tar han tåget hem. Bland de iakttagelser han gjorde under resan var att i detta jämlikhetens land så var den kvinnliga månadslönen 50 rubel, manliga högre chefer tjänade 20000 rubel.

All lägre skolundervisning hade upphört, alla skulle bara producera. Partiets envälde var mer omfattande än tsarens någonsin var. För egen del noterar han att hotellen har sönderslagna fönster och vimlar av ohyra. Boken omfattar 176 sidor.

BookAuthor
Per Emil Brusewitz
PublisherName
Hugo Gerbers Förlag
PublishedYear
1923
NumberOfPages
176