Custor-rapporter, dokumentation

benzzon's picture
Thu, 12/01/2011 - 15:00 -- benzzon

Demo/intro till Custor: http://www.benzzon.se/bz_demo/show_cr_sv.html

Dokumentet nedan listar rapportgrupper, rapporter, rapportprocedurer och tillhörande kommentarer.
(originaldokument heter "Custor rapportspec.xls" och lagras på projektservern CQTS0103..)

OBS, klicka denna *länk* för att öppna dokumentet i separat fönster, det ger "bättre läsbarhet".

För att köra Custor ifrån Firefox så kan automatisk inloggning konfigureras enligt bild nedan.Koder för gemensamma utrymmen (från Cad-Q FM gem-koder.xls)

1GP-PAGem p plan, alla HG
2GP-BAGem p bygg, alla HG
4GA-BAGem alla bygg, alla HG
5GP-PVGem p plan, valda HG
6GP-BVGem p bygg, valda HG
8GA-BVGem alla bygg, valda HG
aGP-FAGem p fast, alla HG
bGP-FVGem p fast, valda HG
cGP-G2AGem p grp2, alla HG
dGP-G2VGem p grp2, valda HG
eENSEnskilt, ej del i gem