Scooters in the Sahara

En engelsk välgörenhetsorganisation har samlat in mycket medicinsk utrustning som tillsammans med 10st Cub 90 scooters skall sändas till några sjukhus i Afrika. Frivilliga från MC-klubben UKGSER lovar att ombesörja transporten till Bansang i Senegal.

Den medicinska utrustningen lastas på en gammal utsliten lastbil och scooters, tillsammans med dom frivilliga, fraktas med en inlånad Range Rover till Gibraltar. Härifrån åker Range Rovern hem. Lastbilen fortsätter tillsammans med dom frivilliga, nu åkandes på Cub 90. Färden går längs Afrikas kust och efter 3000 miles är dom framme. Planerat var att åka genom Sahara men slopades. Om den skraltiga lastbilen havererat i öknen hade det blivit stora problem att rädda den värdefulla laasten. Resan åter till England sker med flyg.

Boken, delvis i dagboksform, omfattar 150 sidor och det finns ett rikligt antal foton. Den är skriven på engelska.

Författare: Dennis Robinson
Publicerad av: Just Print
Publicerad: 2006
Språk: Engelska
Antal sidor: 150
Sista resan

Förordet till denna bok är placerat längst bak och är en föredömlig introduktion.

Innehållet är kåserier med verklighetsförankring och skrivna av de verkliga mästarna på detta område.
Dessutom finns teckningar utförda av Sture Stelbens upphovsman och här kommer alla känna igen sig.

I all sin enkelhet är denna lättlästa bok ett mästerverk.
Den innehåller 159 sidor.
 

Författare: Ingegerd Johansson, Mats Källblad, Jan Leek
Publicerad av: Kulturkooperativ
Publicerad: 2006
Språk: Svenska
Antal sidor: 159
ISBN: 91-85249-02-5
The Last Hurrah

Författaren, nu dryga 60 år och arbetsledare i byggsvängen på Nya Zealand, har erfarenhet ifrån tidigare äventyrliga långresor på motorcykel. Ett litet arv kan nu förverkliga en gammal dröm att åka Karakoram Highway och en del av Sidenvägen. Tillsammans med Dick, en 72-årig pensionär med diabetes men supermekaniker, rustar dom sina gamla motorcyklar, Panther 650cc från 1965 och Dicks Northon 600cc från 1954.

För att dokumentera resan medföljer Steve, son till Des, som passagerare. Efter 2 års planering start i maj 2005. För den omfattande pappersexercisen anlitas Silk Road Adventures som kan problemen med resor i dessa områden. T.ex måste dom betala för medföljande inhemsk guide i Kina och Mongoliet och för carnet till Iran måste deponeras 470% av motorcyklarnas värde.

Tidplanen är 2 månader för Beijing-Islamabad och sedan till Holland på 1 månad. Oväntat dåliga vägar, gränspassager som kan ta 3 dagar, och en del problem med sjukdom bromsar framfarten. Därför tar dom hjälp av tåg och lastbil på en del sträckor. Över Khunjerab-passet, 4708m, utan hjälp och når Islamabad. Den fortsatta färden måste gå söder om Afghanistan och den 50 gradiga värmen blir för mycket för Dick som måste ta flyg till Holland dit även Des och Steve tar sig på motorcyklarna.

Lärdom av berättelsen är att tidtabell för denna typ av resa är dömd att misslyckas och att 50 grader värme undvikes. Författaren är en optimist i anglo-saxisk anda och boken är underhållande. På engelska och 183 sidor.
 

Författare: Des Molloy
Publicerad av: Panther Publishing Ltd
Publicerad: 2006
Språk: Engelska
Antal sidor: 183
ISBN: 09547912-5-8
American Borders

Författaren är en resvan kvinnlig motorcyklist. Hon är också ganska kunnig i rent praktiska ting både mekaniska och elektriska. Dessutom är hon mycket social och företagsam och kan klara av problem. För problem blir det många för den som försöker använda en rysktillverkad motorcykel.

Denna berättelse handlar om när författaren år 1995 åtager sig att som reklam testköra en Ural MC med sidovagn runt om USA och att under resan skriva berättelser för att göra detta märke känt. Under 4 månader åker hon 1500 mil och en otrolig massa fel uppstår. Som att bensintanken läcker vid flera tillfällen, en cylindertopp spricker, en stötstång går av och att förgasarna krånglar.

Därtill alla fel på den elektriska utrustningen som flera havererade tändboxar, generatorhaveri samt att el-utrustningen inte tålde regnskurar. Den i grunden gamla konstruktionen behöver blytillsats i bensinen, har enbart kickstart och är så långsam att den är ett trafikhinder. Författaren gör sammanfattningen att denna MC hör hemma i en svunnen tid.

Författare: Carla King
Publicerad av: Motorcycle Misadventures Canada
Publicerad: 2007
Språk: Engelska
Antal sidor: 223
ISBN: 0-9646445-1-7
Around the world on two wheels..

Annie Londonderry anses vara den första kvinna som cyklat jorden runt. Hon var ca 25 år när hon 1894 startade från Boston. För att vinna ett vad skulle hon klara cyklingen på 15 månader och under denna tid dessutom tjäna in 5000 dollars.

Annie var gift, ca 25 år och hade 3 minderåriga barn. Med en bakgrund som reklam och annonsansvarig för en dagstidning var hon mycket duktig att göra reklam för sin egen person och hon var företagsam. Denna bokens författare har spårat hennes resa och funnit att hon cyklade genom Frankrike, Japan samt tvärs USA. Resten av resan skedde med ångbåt och tåg, egentligen åkte hon jorden runt med cykel och inte på cykel. Men hon var en fascinerande berättare och blev en mycket uppskattad föredragshållare. Att mycket var påhittat spelade mindre roll, det gav goda inkomster.

Vid en tidpunkt när damer bara förväntades passa upp herrar väckte hon stor uppmärksamhet och blev omtalad i många tidningar. Författaren har funnit och listat 700 tidningsurklipp. Under den tid resan varade fick Annie 42000 brev från beundrare.

Boken är ingen direkt reseberättelse utan mer en bisarr historia om en smart dam som långt före sin tid insett vad reklam kan utnyttjas till.

Skriven på engelska och omfattar 260 sidor.

Författare: Peter Zheutlin
Publicerad av: Citadel Press Books
Publicerad: 2007
Språk: Engelska
Antal sidor: 260
ISBN: 978-0-8065-2851-9
Dreaming of Jupiter

Jordenruntresenären med boken "Jupiters Travels" har hunnit bli 70 år nu, 28 senare gör han en ny resa med samma rutt. Ändamålet är att skriva en ny bok om hur världen förändrats. Resan ner genom Afrika visar att ursprungsbefolkningen rent allmänt fått det sämre.

För resenärer är det rent absurda avgifter vid gränspassager. Även utresa kan kräva tillstånd från polis, militär och religösa myndigheter, kostnad 100-tals dollar och många dagar i kö. Korruption och vapen har försämrat Afrika.

Även i Sydamerika möts utlänningar av en enorm pappersexercis. Den inhemska befolkningen har dock fått det bättre. Undantaget Colombia där misären på landsbygden kan jämföras med Afrika. Efter att ha åkt genom Centralamerika tar han sig över till Australien. Här är det bara klimatet som är problematiskt.

Genom Malaysia och Thailand som blivit mycket amerikaniserade. Med flyg till Nepal och genom Indien med den trängsel och nedsmutsning som finns där. Irakkriget tvingar honom att flyga över Pakistan och Iran. Från Turkiet lugna gatan til England. Mycket av den kultur och de levnadsvanor han såg under 1:a resan har försvunnit.

Författaren är ganska pessimistisk om framtiden för vårt överbefolkade jordklot med ekologiska problem. Boken på engelska och omfattar 430 sidor.

Författare: Ted Simon
Publicerad av: Little Brown London
Publicerad: 2007
Språk: Engelska
Antal sidor: 430
ISBN: 978-0-316-73227-7
En linje över Kina

Författaren, en 20-årig språkstuderande, gjorde 1998 en 10-veckors cykelresa Xining-Honkong. 7 år senare cyklar han samma sträcka. Han gör samma vägval och söker upp personer han träffade under den första resan. Under dessa få år som passerat har stora förändringar inträffat. Kineserna klär sig annorlunda, mobiltelefoner har tillkommit, vägarna har förbättrats och numera finns vägkartor att köpa. Han gör historiska tillbakablickar från kejsare Qin Shi Huangdi till Mao.

Kina är ett gammalt kulturland där fungerande bevattningssystem och kloster med enorma boksamlingar har funnits i tusentals år. Det mesta av detta förstördes under Maos kulturrevolution. Författaren beskriver de kolossala problem som orsakas av olika levnadsvillkor mellan land och stad samt de väldiga klasskillnader som förekommer.

Det kinesiska ekonomiska undret bygger på hänsynslöst utnyttjande av arbetskraft och att fria fackföreningar är totalförbjudna. EU:s och USA:s handelskamrar gör även de allt för att motverka förbättring av arbetsförhållandena. Ett negativt resultat av den snabba tillväxten är att korruption och kriminalitet har ökat, särskilt påtagligt i och omkring Shenzuan. Boken på 317 sidor är skriven på svenska.

Författare: Marcus Haraldsson
Publicerad av: Alfabeta Bokförlag
Publicerad: 2007
Språk: Svenska
Antal sidor: 317
ISBN: 978-91-501-0822-4
French Letters

Författaren är en välbärgad Engelsman som arbetat som högavlönad executiv tjänsteman. Ett stressigt liv ger honom en hjärtinfarkt vid 49-år fyllda, så han slutar helt att jobba, flyttar till Frankrike där han har ett exklusivt hus högt uppe i Pyrenéerna. Han får en ideén att göra en insats för Hjärtsjukas Förening och väljer att åka Frankrike runt på en Vespa Ape.

För att göra denna förening känd kontaktar han alla inflytelserika personer han får tag på och blir uppmärksammad i TV, radio och lokalpress. Den slitna Vespan råkar ut för många haverier, något som nog också hjälper till att göra honom känd som den excentriska Engelsmannen på sin motoriserade skottkärra. Hela resan kom att ta nästan 2 år och han färdades 1153 mil.

Boken är väldigt detaljerad, nästan som en dagbok och det blir lite tjatigt med alla uppräknade personer han träffar. Författaren har dock en flytande berättarstil, gör träffsäkra kommentarer och är duktig på ordvitsar. Boken skriven på Engelska och omfattar 495 sidor.

Författare: Charlie Berridge
Publicerad av: AuthorHouse
Publicerad: 2007
Språk: Engelska
Antal sidor: 495
ISBN: 978-1-4259-7556-2
Lois on the Loose

Författarinnan är en van MC-åkare och bestämmer sig för att göra en riktig långfärd. Väljer sträckan Alaska till längst ned i Sydamerika. Slutar jobbet och med sin lilla Yamaha enduro tar hon flyget till Anchorage. Startar söderut på snötäckta vägar, tältar och räknar till 10 björnar.

Kommer till Kanada där det inte är kulhål i trafikskyltarna. Åker längs Californiens kustpå välkända Pacific Coast Highway. Stannar till hos bekanta i LosAngeles där specialutrustning för Sydamerika anskaffas. Detta består av det mest högljudda signalhorn som finns att köpa.

Kommer till Centralamerika i regnsäsongen vilket är dålig timing. Dåliga vägar och problem vid alla landsgränser. Honduras värst med höga avgifter och mutor till officiella personer, även polisen. Stora avgifter även för att få lämna detta land. Från Panama till Ecuador med flyg.

Kommer till Lima i Peru som har helt laglös trafik, ett slags folkrace. Åker upp till Anderna där hon har problem med sin MC som tappar orken på hög höjd. Genom Bolivia till det civiliserade Chile. In i Argentina och på en lång dålig grusväg med hård sidovind kommer hon till resmålet, staden Ushuaia. Sedan en lång transportsträcka till BuenosAires för flyget till England.

Hela resan tog 10 månader. Författarinnan har en god observationsförmåga och skriver i en lätt kåserande stil. Boken på engelska omfattar 360 sidor.

Författare: Lois Pryce
Publicerad av: Arrow Books London
Publicerad: 2007
Språk: Engelska
Antal sidor: 360
ISBN: 978-0-099-49356-3
Lucille and the XXX Road

Denna amerikan med ett brokigt förflutet hade alltid haft en dröm om att åka jorden runt. Van MC-åkare så han bestämmer sig för att när han fyller 60 så skall han ta maskinen och åka.

Han får sällskap med Dennis som är 68. Efter att dom gjort ytterst noggranna förberedelser skeppar dom sina BMW till Vladivostok för att välja den ovanliga vägen från öst mot väst. Välutrustade med GPS, satellittelefoner och all annan sponsorattiralj startar dom färden genom Sibirien mellan vinterkyla och myggplåga. Målsättningen är högsta möjliga hastighet för att klara jorden runt under två månader. Sibirien är besvärligt med mycket dåliga vägar och varken civilbefolkningen eller poliser förstår engelska. 

Genom Amur-distriktet på 8 dagar utan hjälp av järnvägstransport. Hela färden genom Ryssland på mindre än 30 dagar. Fast då hade dom bara suttit på MC och stirrat på vägbanan och inte sett något annat. Ryskt område lämnade dom via Lettland och sedan en tur genom Dolomiterna och Alperna. 

Hemresa med flyg Paris-USA. Författaren såg inte något intressant på resan. Förklarligt då han hela tiden bara såg vägbanan framför motorcykeln. Hemkommen till USA är han nöjd och lycklig, han har återvänt till McDonald-landet.
Boken på engelska omfattar 138 sidor.

Författare: Jim Oliver
Publicerad av: i-Universe Inc.
Publicerad: 2007
Språk: Engelska
Antal sidor: 138
ISBN: 8-595-41724-8
The Longest Ride

När denne Argentinske författare var liten drömde han om att besöka alla länder i världen. Med tur lyckas han köpa en ny 1980-års Honda GoldWing och med bara 300 dollar i kontanter startar han en resa som kom att vara i mer än 10 år.

Han tar sig igenom Sydamerika där polisorganisationerna samtidigt är terroristband, genom USA där han arresteras av den korrumperade LosAngeles-polisen och får böta för fortkörning i Death Valley. Inga större problem i Europa men desto värre i Afrika med urusla vägar, gränspasseringar med förnedrande behandling, trakasserier och utpressning.

För att komma in i Arabländerna blir han muslim. Till Spanien för motorbyte efter 456000 kilometer. Till Asien där han i ett hindutempel gifter sig med ungdomskärleken Monica. Till Australien och öarna i Stilla Havet. Sedan genom Kina, Ryssland, Island, Grönland, Kuba  och 27 andra öar i Karibien. Totalt reste han 735000 km och passerade 279 länder och territorier.

För viseringar, stämplar vid gränsövergångar m.m gick det åt 13 pass med vardera 64 sidor. Denna resa måste vara en prestation som bara inte går att överträffa. Boken är illustrerad med en mångfald av färgfoton av enastående kvalitet som visar författarens goda bildsinne. Denna kvalitetsbok är skriven på engelska och omfattar 224 sidor.

Författare: Emilio Scotto
Publicerad av: Motorbooks HongKong
Publicerad: 2007
Språk: Engelska
Antal sidor: 224
ISBN: 978-0-7603-2632-9
The Road to Gobblers Knob

Irländsk journalist och yrkesförfattare som tillsammans med skottske Clifford åker världens längsta landsväg Pan-Am. Förberedelser i två år för att skaffa sponsorer för motorcyklar, utrustning och flygresor.

I förberedelserna även spansk språkkurs och snabbkurs i MC-underhåll. Författaren väljer en sprillans ny trecylindrig Triumph och Clifford en åtta år gammal Aprilia Pegaso. Dom väljer att starta från södra ändpunkten som är Puerto Mont i Chile. Resan genom Chile, Peru och Ecuador går bra. Colombia klarar dom utan överfall men Geoff vurpar och får elaka skrapsår och Triumphen måste repareras. I Cartagena slutar vägen och fortsätter i Pananma. Detta betyder båt- eller flygfrakt denna sträcka.

Att ordna behövliga papper tog två veckor och båtfraktavgiften för den korta sträckan var astronomiskt hög. Dom åkte genom Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala till Mexico. Gränspassagerna så besvärliga att dom jämförs med Dantes Inferno. Inne i USA får maskinerna behövlig översyn och sedan inga problem utom kylan i Canada och Alaska. Slutpunkten för Can-Am är Fairbanks men författaren fortsätter till Gobblers Knob och har då även passerat Polcirkeln.

Han når den på sin 50-årsdag. Boken är skriven på engelska i kåserande stil och omfattar 310 sidor.

Författare: Geoff Hill
Publicerad av: Blackstaff Press Belfast
Publicerad: 2007
Språk: Engelska
Antal sidor: 310
ISBN: 978-0-85640-804-5
Tuk Tuk to the Road

Två unga engelska damer får idén att för välgörenhet genomföra en rekordlång resa med en 3-hjulig autorickshaw. Efter 8 månaders förberedelser startar dom i maj 2006 från Bangkok med ett rosafärgat specialanpssat fordon.

Fullt utrustade med alla moderniteter som mobiltelefon och GPS och dom stannar vid internet-caféer för att uppdatera blog-sajter och sända e-mail-rapporter till tidningar. Färden genom Thailand-Laos-Kina går långsamt, mest p.g.a dåliga vägar. Genom Kina följer dom Kinesiska Muren långa sträckor och åker vägen på Sidenvägen.

Dom når Kazakstan som är västorienterat med lyxbilar och vänliga människor med guldtänder. In i Ryssland och här är det besvärligt med obligatoriska registreringar hos turistmyndigheten. Dom blir stoppade vid 35 vägspärrar för kontroll. In i Ukraina där dom njuter av värmen på Krim.

Färden vidare genom Polen, Tjeckien, Tyskland och Belgien innan dom når Kanaltunneln och kan åka i mål i Brighton. Sträckan klarades på 4 månader utan större maskinella problem men maskinen i uppenbart behov av renovering vid resans slut. Boken på engelska omfatttar 262 sidor.
 

Författare: Ants Bolingbroke-Kent/Jo Huxster
Publicerad av: Friday Books London
Publicerad: 2007
Språk: Engelska
Antal sidor: 262
ISBN: 978-1-905548-65-1
Tuscany by Vespa

Denne engelskfödde författare flyttade redan 1992 till Italien för konststudier och har sedan dess haft utställningar i flera länder.

I boken beskriver han en 19-dagars campingtur på en gammal Vespa 50. Varje resdag målar han en tavla och lagar på sitt campingkök en typisk italiensk maträtt. Han åker Toscana runt med start och mål i Pontedera. Med sitt långsamma fordon tar han riktiga småvägar mellan riktigt gamla småstäder.

Den total körsträckan blir bara 120 mil men är mycket detaljerat beskriven. Boken på engelska omfattar 180 sidor.

Författare: Ben Birdsall
Publicerad av: ArtEventBook Perignano
Publicerad: 2007
Språk: Engelska
Antal sidor: 180
ISBN: 9788890316517
Twisting Throttle, Australia

Denna medelålders New Zealändare åker Australien runt, 1735 mil på 5 veckor, på en 1000ccc Suzuki V-strom. Detta nödvändiggör dagsetapper om ca 70 mil och för att klara detta passerar han många sevärdheter utan att växla ner. Han använder sin GPS för att slippa sakta ner för en titt på kartan.

Som förströelse på de långa etapperna använder han sin iPod laddad med 492 låtar som han lyssnar på utan uppehåll. Om han stannar utöver tankstoppen är det bara för att köpa någon kylskåpsmagnet som souvenir. De långa etapperna gör att han inte får någon kontakt med invånarna. Mathållningen är mest stekt paj som han tuggar i sig samtidigt som han fyller på bensin.

Vid några tillfällen är han så trött att han somnar med hjälmen på. Motorcykeln fungerar bra utan tekniska problem. Man kan fundera på hur en person är funtad som gör en resa på detta sätt och det meningsfulla med att göra den. Boken är skriven i dagboksform.

Dock verkar det som om författaren ändå är någorlunda vid sunda vätskor och texten i lite kåserande form är underhållande och de illustrativa fotografierna är fyndiga. Boken skriven på engelska omfattar 240 sidor.

Författare: Mike Hyde
Publicerad av: HarperCollins Ltd Aukland
Publicerad: 2007
Språk: Engelska
Antal sidor: 240
ISBN: 1-86950-660-X
Untamed Spirit, Book I

Författaren är en kompetent, relativt välsituerad dam från Edmonton i Kanada. Hon började åka MC 1989 vid 41-års ålder och sedan blev det många resor genom hela Nordamerika.

År 2001 startar hon, nu 53-årig, på sin Honda Magna för att, innan hon blev för gammal, åka jorden runt. Ensam eftersom ingen ville göra henne sällskap. Hon börjar med en runda genom Alaska och sänder sedan sin MC på båt till Sydney i Australien. Hon åker öst-väst och åter och sedan över till Nya Zeeland för att åka Sydön och Nordön runt. Åter till Australien och nu norrut till Darwin. Sedan över till Singapore och fortsätter genom Malaysia, Thailand, Kambodja och Laos. Denna bok slutar när hon är klar att tillsammans med MC flyga till Nepal och detta efter 19 månaders resa. Resterande delen av resan finns med i nästa bok "Untamed Spirit Book II".

Författaren är en orädd och nyfiken person och är första dam att ensam åka motorcykel jorden runt. Men en del läsare kan nog uppfatta boken som onödigt detaljerad. Den är skriven på engelska och omfattar 233 sidor.

Författare: Doris Maron
Publicerad av: DM-Maron Consulting Ltd Canada
Publicerad: 2007
Språk: Engelska
Antal sidor: 233
ISBN: 978406608-4
Untamed Spirit, Book II

Denna bok är fortsättningen på en tidigare bok med samma titel.

Nu har författaren kommit till Nepal och hon gör veckolånga vandringar upp i Himalaya och även en busstur till Lhasa. Till Indien där hon bl.a kommer till Dalai Lamas bostad i Dharamsala. Till Pakistan där hon bestämmer sig för att bli vegetarian. Landet har en omfattande pappersexercis och dom är extra besvärliga mot ensamma damer. Iran är ett land där amerikanska bankkort inte gäller. I Turkiet tar gränspoliserna stora dagliga avgifter, kanske är ensamma damer värre utsatta. I Grekland börjar västerlandet. Färja till Italien där prisnivån är mycket högre, speciellt boendet.

I Slovenien träffar hon Benka Pulko. Sedan i rask takt Österrike, Tjeckien, Polen, Litauen, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, Spanien och över till Buenos Aires i Syd-amerika. Till Ushaia och sedan norrut. I Chile tar författaren följe med Norma för att samåka hela hemfärden. Dom delar dock på sig i Mexico till bådas lättnad och författaren lägger på en slutspurt hem till Canada.

Sammanfattningsvis är detta en resa som tog nästan 3 år och hon åkte 12000 mil genom 44 länder. Boken på engelska omfattar 304 sidor och har över 100 foton i svart-vitt.

Författare: Doris Maron
Publicerad av: DM-Maron Consulting Ltd Canada
Publicerad: 2007
Språk: Engelska
Antal sidor: 304
ISBN: 978 406 615-7
Vroom by the Sea

Väletablerad australisk författare, numera Londonbo. Flyger till Livorno och köper där en Vespa Rally från 1972. Målsättningen, att åka genom de soliga delarna av Italien. Första utflykten att tillsammans med vänner resa till årliga scooterrallyt på ön Elba.

Därefter färja till Olbio på Sardinien. Denna trevliga ö bäst att besöka i juni före turistinvasionen. Sedan tar han en färja till Sicilien. Han åker runt och besöker alla helt fantastiska tempelruiner från romartiden. Färja till Neapel där han åker längs den vackra Amalfi-kusten och givetvis tar han en titt på ruinstaden Pompei.

Båt till närbelägna Capri som han beskriver som en turistfälla av värsta sort. Via San Giovanni Rotondo kommer han till Rom där han varit flera gånger tidigare. Möter Roma Vespa Club och följer med till ett nattrally i Pisa. Det hela utvecklar sig till ett verkligt kraftpov och först efter 48 timmar når han Livorno och får vila ut hos sina gamla vänner.

Under hela rundresan har Vespan fungerat utan problem och han har kört totalt 250 mil. Denna trevliga bok är skriven på engelska och omfattar 392 sidor.

Författare: Peter Moore
Publicerad av: Bantam Book London
Publicerad: 2007
Språk: Engelska
Antal sidor: 392
ISBN: 987-1-86325-466-3
800 mil på Harleyn Rosa

En framgångsrik person i reklambranschen ger resan en present åt sig själv vid fyllda 50 år. Tillsammans med yngsta sonen startar dom från San Francisco på en välutrustad ny Harley Davidson. En resa i ett prylsamhälle bland människor med bakdelar "breda som världsdelar".

Men författaren är en friluftsmänniska och väljer vägar genom glest befolkade områden där det går att övernatta i det medförda tältet. Dom åker över Sierra Nevada till Yosemite National Park och naturfenomenet Grand Canyon. Norrut mot mormonernas område med Salt Lake City varifrån sonen åker hem.

Författaren fortsätter genom Titon National Park och Yellowstone National Park och viker västerut mot Stilla Havet. Här följer han välkända väg 101 norrut genom Olympic National Park till Seattle varifrån han flyger hem. Han förundras över att vid gatukorsningar måste fotgängare springa för att hinna utan att bli ihjälkörda och att alla amerikanska promenadstigar är kortare än 1 km.

Han tycker att amerikanen försöker verka tuff och okänslig medan Europas folk känns som nära eller avlägsna släktingar så är amerikanarna främlingar. Filosoferar över att tidigare i livet så har han "inte haft tid att ta sig tid" och att "livet är kort utom på långvården". Sidantal 121.

Författare: Svante Hultquist
Publicerad av: Recito
Publicerad: 2008
Språk:
Antal sidor: 121
ISBN: 978-91-86035-17-4
A Passion for the Edge

Författaren är uppväxt i USA men nu boende i Alaska. Han är universitetsutbildad, framgångsrik, fru och barn, i 50-årsåldern och typisk amerikansk medborgare.

Han får en impuls och köper en ny Honda Valkyrie som är en glidarvärsting och så tar han MC-körkort. Efter att en sommar åkt på alla vägar runt bostadsorten Achorage så skall det nästa sommar bli den verkliga långresan, hälsa på föräldrarna i Kalifornien. Vintern blir 5 månader av intensiv planering och inköp av behövlig utrustning, allt av supervärstingtyp. Resan, det stora äventyret, skall ta 3 veckor tur och åter och gå genom Kanada. Här är det enligt Amerikansk standard en extrem vildmark.

Den 3:e juli 1998 startar han och åker via Parks Highway, Fairbanks-Rickardson Highway, Cassiar Highway, Alaska Highway, Klondyke Highway m.fl. Av den tunga trafiken är körbanorna spåriga och det fattas asfalt på en del ställen. Men det verkliga beviset på att han är i vildmarken är när mobiltelefonen saknar täckning, men visst ser han björnar på nära håll. Resan utan problem dom 6500 milesen och han håller exakt planerad tidtabell.

Bokens stora nackdel är att den översvämmas av författarens variant av filosofi. Denna är enligt min mening nonsens av sällan skådad omfattning.

På engelska och omfattar 256 sidor.

Författare: Tim Tyler
Publicerad av: Edenscape Publishing
Publicerad: 2008
Språk: Engelska
Antal sidor: 256
ISBN: 978-0-9789786-0-0