Pedals and Petticoats

Fyra välutbildade engelska unga damer bestämde sig 1951 för att göra en Grand European Tour på cykel. Dom avsåg att med 65 pund vardera klara sig i 8-9 veckor. Utrustningen var gamla standardcyklar, gammalt bomullstält och Primuskök. Dessutom gick dom med i Youth Hostel Association. I boken redovisas resan genom Belgien, Luxemburg, Tyskland, Österrike, Italien, Spanien och Frankrike. Deltagarna insåg snart att den verkliga vägsträckan var mycket längre än den på kartan varför en del sträckor företogs på tåg.

Hela resan var lite improviserad och många hinder dök upp oförutsedda. Men det var som alltid att för unga damer är det lättare att få hjälp, speciellt av unga herrar i Medelhavsområdet. Denna resa är lite unik därför att det är ovanligt att en sådan grupp bildas för att gemensamt genomföra ett sådant mål. Och att dom dessutom lyckas i sina planer är säkert ännu mer ovanligt.

Författarinnan förde noggrann dagbok och sålde ett antal reseberättelser till tidningar. Varför det dröjde mer än 50 år innan hela berättelsen utkom i bokform framgår inte. Boken, skriven på engelska, omfattar 247 sidor.

BookAuthor
Mary Elsy
PublisherName
Summerdale
PublishedYear
2005
BookLanguage
Engelska
NumberOfPages
247
ISBN
1-84024-439-9