Auf einem Simson-Moped Australien umrundet

Författaren anger att motivet för resan är att åka Australien runt på kortast möjliga tid. Efter många månaders förberedelse landar han tillsammans med den tysktillverkade mopeden (70cc) i Sydney.

Mottagande blir mycket struligt därför att det sammanfaller med en långhelg och han har inget carnet de passage. Författarens bristande språkkunskaper bidrar nog också, tyska är inget världsspråk i Australien. På sin moped startar han nu norrut och motsols åker han Australien runt. Han åker långa dagsetapper, startar i gryningen och åker så länge det är ljust. För landet och dess sevärdheter visar han ett begränsat intresse. De genomsnittliga dagsetapperna är 50 mil och vid den sista extralånga toketappen åter till Sydney åker han 35 timmar non-stopp.

Mot slutet av resan har han problem med att moped-motorns prestanda försämras. Orsaken är författarens bristande kunskaper om att 2-taktsmotorer mår bäst av härför avsedd oljekvalitet, annars blir det problem med igensotning. Sträckan runt Australien blev 1323 mil och tog honom 33 dagar att fullborda. Boken är skriven på tyska och omfattar 160 sidor.

BookAuthor
Bernd Raffelt
PublisherName
B.Raffelt/WinterDruck
PublishedYear
2004
BookLanguage
Tyska
NumberOfPages
160
ISBN
3-00-014006-9