BAT: Robocopy, Fastcopy samples..

2 posts / 0 new
Last post
benzzon
benzzon's picture
BAT: Robocopy, Fastcopy samples..

Kopiering av flera filer, exempel med katalog innehållande mellanslag:

 
/E - Kopierar även tomma kataloger
/W - Ange tid att vänta innan nytt försök att kopiera (vid fel)

C:\Program\Windows Resource Kits\Tools>robocopy x:"\SQL Server x86" C:"\SQL2005DEV" /E /W:1

robocopy \\192.168.0.0\Share_1 e: /E /COPY:DAT /DCOPY:DAT /UNILOG:d:\copylog.txt /NP

robocopy e: r: /E /COPY:DT /DCOPY:DT /UNILOG:\d:copylog2.txt /NP /XD: e:\$RECYCLE.BIN "e:\System Volume Information"
(slighty different params copying to NAS (r:), and also excluding some directories)

​Skapa fil-lista utan att kopiera något (logging):

robocopy_xp026 G:\Priv1 NULL /L /S /NJH /BYTES /FP /NC /NDL /XJ /TS /R:0 /W:0 /LOG:robolog.txt


FastCopy, kopiera med option "diff", förändrade filer kopieras, men inga filer raderas i destinationen:
start fastcopy /cmd=diff /open_window /auto_close /log /filelog /verify /acl=FALSE "G:\App1\" "G:\B1\" /to=\\192.168.0.123\share1\

FastCopy, synka med option "sync", förändrade filer kopieras, samt filer raderas i destinationen:
start fastcopy /cmd=sync /open_window /auto_close /log /filelog /verify /acl=FALSE "\\192.168.0.123\share1\Priv1\*.*" /to="G:\Priv1"​​
benzzon
benzzon's picture
Robolist bat-file - Using robocopy to create list


*** Sample on how to use RoboCopy to create log-file with list of files. (useful for comparisons).
 

@echo off
rem #åäöÅÄÖ# #†„”Ž™#

pause

set CUST_NAME=Folder containing spaces

robocopy_xp026 "\\server-name\share-name\folder-name\%CUST_NAME%" NULL /L /S /NJH /BYTES /FP /NC /NDL /XJ /TS /R:0 /W:0 /LOG:"robolog_srvname_%CUST_NAME%.txt"
pause