QR-kod för URL

Om denna presentation..

 
Swipe 
Vid visning på pekplatta eller mobiltelefon, använd svep-gester..

Auto slideshow..
Starta automatisk bildväxling..

Navigate with arrows  Tangentbord kan användas, knappar enligt nedan..
F11 - Fullskärmsvisning  Esc - Växla mellan översikt / detalj       Pil-vänster - Backa ett steg  Pil-upp - Uppåt ett steg  Pil-ned - Nedåt ett steg  Pil-höger - Framåt ett steg 

CUSTOR - Rapporter & utdata


- En web-baserad rapport-generator
med verksamhetsanpassade rapporter..


- Rapporter kan exporteras till bland annat PDF och Excel..

PDF..    Excel..

- Vid generering av rapport anges "urval" via en urvalsdialog..pic
pic
pic

 Urval kan även styra layout i rapporter, ex.vis vilka kolumner som ska visas..


- Följande exempel visar en rapport med tabell-layout där önskade kolumner kan väljas..

pic

Rapport-urval kan sparas som "profiler", och
förenklar upprepade rapport-uttag..

pic
pic

Rapporter kan inkludera bilder och ritningar..

- Ex.vis ritningar från HyperDoc.


Floor plan..
pic
pic

Totalt finns ett 50-tal rapporter utvecklade
för Facilities Management.


- Rapporterna redovisar exempelvis hyresgäster, avtal, lokaler,
utrymmen, areor, kostnader, städ, inventeringar m.m


Åtkomst till rapporter kan styras via behörigheter, med användare
och roller kopplade mot Active Directory..


SQL Server
pic

Custor kan integreras mot andra portaler
och programvaror..


- Parameter CR_NavID i URL-adress navigerar direkt till urvalsdialog..

pic

Rapporter i Custor är byggda med
MS Reporting Services, en komponent som
ingår i MS SQL Server..


SQL Server

Några företag och organisationer
som använder Custor:


ABB, Chalmersfastigheter, Göteborgs Universitet, Locum, Riksdagsförvaltningen, Stadsfastigheter i Malmö,
Totalförsvarets forskningsinstitut.

- SLUT -


Presentation skapad av Nils-Olof BengtssonFinish..
Cad-Q
Move left.. Move right.. Move up.. Move down..