MS Office, Word, Excel, etc..

1 post / 0 new
benzzon
benzzon's picture
MS Office, Word, Excel, etc..
 
Word 2007, stänga av röd understrykning som visar "stavfel":
 
 1: Klicka på den runda muppiga office-symbolen, och klicka knappen "Word-alternativ" som
     visas längst ned på menyn.
 
 2: Klicka "språkkontroll"
 
 3: Kryssa ur "Kontrollera stavning medan du skriver".

Office 365 / Office 2013: