Agent Ransack 64-bit (file locator..?)

1 post / 0 new
benzzon
benzzon's picture
Agent Ransack 64-bit (file locator..?)
; Nedanstående reg-fil kan användas för att få context-meny (höger klick) att
; funka i windows explorer..
 
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6646F704-1528-4B5C-BAB7-176FA4B5F80A}]
@="AgentRan_ShellExt Class"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6646F704-1528-4B5C-BAB7-176FA4B5F80A}\InprocServer32]
@="C:\\Program Files (x86)\\Mythicsoft\\Agent Ransack\\arshellext.dll"
"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6646F704-1528-4B5C-BAB7-176FA4B5F80A}\ProgID]
@="AgentRansackShellExt.AgentRan_ShellExt.1"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6646F704-1528-4B5C-BAB7-176FA4B5F80A}\Programmable]

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6646F704-1528-4B5C-BAB7-176FA4B5F80A}\TypeLib]
@="{9B4BB56E-2169-4539-8125-5056B41473BB}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{6646F704-1528-4B5C-BAB7-176FA4B5F80A}\VersionIndependentProgID]
@="AgentRansackShellExt.AgentRan_ShellExt"