Avtalsinformation (Inhyr)

benzzon's picture
Thu, 12/01/2011 - 15:11 -- benzzon

Förutsättningar för data i rapporten:

1. Avtal har registrerats, och har giltighetsdatum som faller inom i
    urvalsdialogen angivet datumintervall.

2. För att få ut kostnader så behöver en uthyrningsperiod finnas för
    angivet datumintervall, samt avtal behöver ha kostnadsposter registrerade.


3. Bla bla bla..

Rapportprocedur som exekveras är: stpCR_InAvt_Info2_Get.

 

Urvalsexempel:


Rapport enligt urvalsexempel:

Report file: